ابو فطيره دور ارضي 4 غرف نوم منهم غرفتين ماستر غرفتين بينهم حمام صاله مع حمام ضيوف مطبخ مجهز غرفة خدامه ايجار 1000 دك / ✍🔙🔙 ابو فطيره دور اول مع بلكونه كبيره تراس 4 غرف نوم منهم غرفتين ماستر غرفتين بينهم حمام صاله كبيره مع حمام ومغاسل ضيوف مطبخ مجهز غرفة خدامه مع حمام ايجار 950 دك